Tuesday, March 22, 2016

Pelajar Yang Mengambil Kursus CTU


Pelajar 2005 Januari
Pelajar 2006 April
Pelajar 2006 Okt
Pelajar 2007 April
Pelajar 2007 Okt
Pelajar 2007 Okt
Pelajar 2008 April
Pelajar 2008 Okt
Pelajar 2009 April
Pelajar 2010 April
Pelajar 2010 Januari
Pelajar 2010 Okt
Pelajar 2011 April
Pelajar 2011 Okt
Pelajar 2012 April
Pelajar 2012 April
Pelajar 2012 Okt
Pelajar 2012 Okt
Pelajar 2014 Okt
Pelajar 2015 April
Pelajar 2016 Januari
Pelajar 2016 Julai

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731
04-988-2597, 04-9882701, 1 2 3

No comments:

Post a Comment